Mokymai vertintojams

Keičiantis visuomenės poreikiams, mokymosi sampratai ir ugdymo tikslams, keičiasi vadovėlių ir mokymo priemonių funkcijos, metodologija, turinys. Vykstant šiems pokyčiams labai svarbu suteikti pagalbą vadovėlių ir mokymo priemonių vertintojams, kad jie turėtų pakankamai žinių ir gebėtų kompetentingai įvertinti turinio tinkamumą, ir būtų užtikrinama vadovėlių ir mokymo priemonių turinio kokybė.