Vertintojo pareigos ir teisės

 
Vertintojas privalo:
  • vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto; jei kyla tokio konflikto grėsmė, privalo raštu informuoti centrą ir nusišalinti nuo vadovėlio vertinimo;
  • prieš vertindamas vadovėlio turinį pasirašyti nešališkumo deklaraciją (2 priedas) ir konfidencialumo pasižadėjimą (3 priedas);
  • laiku ir kokybiškai atlikti vertinimą;
  • gavęs kvietimą, dalyvauti centro organizuojamuose posėdžiuose ir mokymuose.
Vertintojas turi teisę:
  • atsisakyti vertinti vadovėlį ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pateikti prašymą, jame nurodydamas argumentuotą atsisakymo priežastį;
  • pranešęs centrui, nutraukti pradėtą vertinimą, jeigu patiria spaudimą iš teikėjo ar kitų asmenų;
  • gauti metodinę pagalbą iš centro.
Paskutinį kartą keista: Ketvirtadienis, 2018 kovo 22, 08:50