Vadovėlių vertinimo kriterijai, aprašai

  Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertinimo tvarkos aprašas

(2016 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. VK-24).  Aprašas nustato vadovėlio paskirtį, jo turiniui keliamus reikalavimus, vertinimo kriterijus ir procedūras, vadovėlių vertintojų atsakomybę, teises, pareigas, mokymus, konsultavimą ir darbo apmokėjimą.

  Vadovėlių vertinimo kriterijų aprašai

Paskutinį kartą keista: Pirmadienis, 2018 balandžio 16, 13:16